Kostprijs logopedie

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat wij de wettelijke honoraria hanteren, opgelegd door het RIZIV. Hieronder een overzicht van de tarieven vanaf januari 2021.

*Voor de meeste logopedische therapieën kan je een tegemoetkoming van de ziekenfonds verkrijgen. 

* Ontvang  je geen tegemoetkoming via de wettelijke verzekering? Dan kan je vaak nog beroep doen op de aanvullende verzekering van je ziekenfonds. Het terugbetalingstarief wordt verduidelijkt tijdens het intakegesprek. 

Kostprijs onderzoeken

Aanvangsonderzoek

Created with Sketch.

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aanwezige problematiek. Tijdens deze afname krijgen we een duidelijker beeld van de hulpvraag, noden en mogelijkheden vanuit het kind. Daarnaast zijn deze testen essentieel om een terugbetaling van het ziekenfonds te verkrijgen. Afhankelijk van de problematiek en het ziekenfonds, kan de kostprijs van de logopediesessies deels aan jou terugbetaald worden.

Honorarium: 33,16 euro
Prijs rechthebbende zonder voorkeursregeling: 7,50 euro
Prijs rechthebbende met voorkeursregeling: 3,00 euro

Evolutieonderzoek

Created with Sketch.

1 jaar na aanvang van de logopedische begeleiding, wordt het evolutieonderzoek ingepland. Tijdens deze hertesting maken we een samenvatting op van de evolutie die jouw kind doormaakte. Daarnaast zijn deze testen essentieel om een terugbetaling van het ziekenfonds te verkrijgen voor een nieuw jaar met logopedische ondersteuning. Afhankelijk van de problematiek en het ziekenfonds, kan de kostprijs van de logopediesessies deels aan jou terugbetaald worden.

Honorarium: 47,27 euro
Prijs rechthebbende zonder voorkeursregeling: 11 euro
Prijs rechthebbende met voorkeursregeling: 4,50 euro 

Kostprijs 
individuele begeleiding

Individuele sessie 30 minuten

Created with Sketch.

Dit kan doorgaan in de praktijk of op school in onderling overleg met directie (voor kleuters: tijdens de schooluren, voor kinderen uit de lagere school: tijdens de middagpauze).
 

Honorarium: 28,33 euro
Prijs rechthebbende zonder voorkeursregeling: 7,50 euro
Prijs rechthebbende met voorkeursregeling: 3,00 euro 

Individuele sessie 1 uur

Created with Sketch.

Logopedische begeleiding van 1 uur gaat altijd door in de praktijksetting. 

Honorarium: 56,89 euro
Prijs rechthebbende zonder voorkeursregeling: 5,50 euro
Prijs rechthebbende met voorkeursregeling: 2,00 euro 

Annuleren - 

verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie!