CHLOË BEERNAERT
Huiswerkbegeleidster
Studiecoach

Mijn naam is Chloë Beernaert, een gevoelige, creatieve duizendpoot met een groot hart voor kinderen. Zo deed ik vrijwilligerswerk gedurende mijn opleiding in een buitenschoolse kinderopvang, was ik begeleider van enkele anderstalige kinderen en hielp ik met het begeleiden en uitwerken van verschillende kampjes.

In juni 2022 studeerde ik uiteindelijk af als leerkracht lager onderwijs. Onmiddellijk daarna kreeg ik de kans om gedurende een volledig schooljaar ervaring op te doen als leerkracht in het buitengewoon onderwijs bij kinderen met leer -en ontwikkelingsproblemen.

Na mijn vele stages en mijn eerste werkervaring, wist ik precies wat ik wou gaan doen. Ik wou kinderen en jongeren individueel begeleiden zodat ze kunnen leren en groeien op hun eigen manier en tempo. Kinderen en jongeren stap voor stap begeleiden in hun totale ontwikkeling is wat mij
voldoening geeft. Hen zien groeien en stralen, dat is waarvoor ik me elke dag opnieuw graag wil inzetten.

OPLEIDINGEN

  • Educatieve bachelor lager onderwijs (Hogeschool Vives, 2022)

STUDIEDAGEN, VORMINGSESSIES, WEBINARS

  • Kindertekeningen analyseren (Groeihuis Nalin, 2020)
  • Differentiatie in de klas (Schoolmakers, 2022)
  • Probleemoplossend denken in de klas (Hogeschool Vives, 2022)
  • Webinar ‘Eerste Hulp Bij (faal)Angst’ (Better Minds, 2023)
  • Webinar ‘Spelend en bewegend rekenen’ (Zwijsen, 2023)
  • Webinar ‘Taalstimulering aan de hand van spelmateriaal’ (Speelbode, 2023)