KELLY DEVLIES
Ergotherapeute

Mijn naam is Kelly, “geboren en getogen” te Roeselare, in het jaar 1999. Positief ingesteld, enthousiast en afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool Vives te Brugge.

Doorheen de stages die ik liep, werd ik steeds meer gepassioneerd door de job als ergotherapeut. 

Ik maakte kennis met diverse doelgroepen:

·        Kinderen met schoolse problemen

·        Kinderen met ontwikkelingsproblemen

·        Ouderen met een hulpvraag rond ‘ageing in place’ (= langer zelfstandig thuis wonen)

·        Jongeren, volwassenen en ouderen met een neurologische of -degeneratieve aandoening

·        …

Al snel wist ik het! Kinderen en volwassenen iets bijleren, begeleiden en ondersteunen in hun (dagelijks) functioneren, gaf me een goed gevoel. De job als ergotherapeut zorgde spontaan voor een glimlach op mijn gezicht en gaf me enorm veel voldoening. Voor mij was het duidelijk waar ik terecht wou komen op het werkveld.

Na mijn studies mooi afgerond te hebben, had ik het geluk meteen aan de slag te kunnen. Met veel enthousiasme startte ik mijn loopbaan in het revalidatiecentrum Overleie. Om mijn droom volledig te realiseren, startte ik in oktober ’22 ook als zelfstandig ergotherapeut in deze groepspraktijk. Ik werd er warm onthaald door een enthousiast team van collega’s, elk met hun eigen expertise.

Je kan bij mij terecht voor…

  • Sensorische prikkelverwerking

  • Visueel motorische vaardigheden en visueel perceptuele vaardigheden (nodig bij bv. het maken van een puzzel, het lezen van een landkaart, het vangen van een bal...)

  • Motorische ontwikkeling (behendigheid, kracht, grijpefficiëntie, gebruik van beide handen…)

  • Motorisch planningsvermogen (nodig bij bv. het strikken van schoenveters)

  • Executieve functies (planning en organisatie, emotieregulatie, werkgeheugen, verdeelde aandacht...)

  • (Voor)schoolse vaardigheden (schrijven, rekenen…)

  • Zelfzorgactiviteiten (met betrekking op het dagelijks leven)

  • Spel en sociale interacties
     

Om mijn therapie te onderbouwen, vind ik het belangrijk om mij regelmatig bij te scholen. Daarnaast ben ik ook lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen.

 

OPLEIDINGEN
-   Professionele bacheloropleiding in de Ergotherapie (Hogeschool Vives, 2022) 

 
STUDIEDAGEN, VORMINGSESSIES, WEBINARS

- Webinar ‘Sensorische prikkelverwerking’ (Online, 2020) 

-  Vorming ‘”Ik, ik wil het zelf kunnen” – Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids’ Skills’ (Hogeschool Vives, 2022) 
- E-cursus ‘Opstarten als zelfstandig ergotherapeut’ (Online, 2022)
- Studiedag ‘Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen -> Bruikbare handvatten voor de klinische praktijk’ (Sig Gijzegem, 2022)
- Cursus ‘Cognitieve revalidatie voor ergotherapeuten’ (Diest, 2022-2023)
- Studiedag ‘De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD’ (Online, 2023)
- Webinar CO-OP Approach (online, 2023)
- Workshop ‘Zinvol gebruik van spelmateriaal in (logopedische) therapieën’ (Tielt, 2023)


OPLEIDINGEN OP DE AGENDA

-  Basiscursus ‘Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne’ (Izegem, 2023)
- Studiedag ‘De impact van zwakke executieve functies op het leervermogen via spel mediëren' (Sig Gijzegem, 2023)
- Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs (Sig Gijzegem, 2023)