Wat doet een kindercoach ?

 Een kindercoach helpt bij wat moeilijk gaat op school of thuis en bij het vinden van een oplossing. 


Ouders kunnen zich wenden tot een kindercoach wanneer een kind het tijdelijk wat moeilijker heeft thuis of op school. 

Veel voorkomende vragen waarbij een kindercoach wordt ingeschakeld zijn leerproblemen, emotionele problemen, slaapproblemen, (faal)angst, overprikkeling, …

Als kindercoach ben ik zelf gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en adolescenten (5-18 jaar) die heel gevoelig zijn voor prikkels of hoogsensitief zijn en/of faalangst hebben.