Wat doet een
kindercoach ?

Begeleiding van hoogsensitieve kinderen en/of ouders


Begeleiding van
kinderen met faalangst

Hoe verloopt 
een coachingtraject ?


Contactgegevens 
team kindercoaching