Wat is een ergotherapeut?

Een ergotherapeut heeft als doel om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de cliënt tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Hierbij wordt er steeds vertrokken vanuit de mogelijkheden en interesses van de cliënt. Therapie kan zowel gegeven worden aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Binnen de groepspraktijk wordt de focus gelegd op de ergotherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren (2-18 jaar). De ergotherapeutische behandeling kan geboden worden bij:

• Kinderen en jongeren met een psychomotore retardatie (algehele ontwikkelingsachterstand)
• Kinderen en jongeren met een leerstoornis (dyscalculie)
• Kinderen en jongeren met een gedragsstoornis (AD(H)D)
• Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis (ASS, DCD, dysgrafie)
• Kinderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel