Wat doet een ergotherapeut?

De ergotherapeut helpt kinderen en jongeren die tijdens hun ontwikkeling problemen ondervinden. Deze problemen kunnen zich manifesteren in verscheidene contexten, zowel in de thuis- en schoolomgeving, alsook in de vrijetijdscontext van het kind.


Kinderen en jongeren zien ergotherapeuten voor verschillende redenen, o.a. bij: 

• Sensorische prikkelverwerking
• Visueel motorische en visueel perceptuele vaardigheden
• Motorische ontwikkeling (behendigheid, kracht, grijpefficiënte, gebruik van beide handen...)
• Motorisch planningsvermogen (nodig bij bv. het strikken van schoenveters)
• Executieve functies
• (Voor)schoolse vaardigheden (schrijven, rekenen...)
• Zelfzorgactiviteiten (met betrekking op het dagelijks leven)
• Spel en sociale interacties