Hoe verloopt een ergotherapeutische behandeling?

1. Kennismakingsgesprek
Eerst wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierbij leren we elkaar kennen en informeer ik me over de hulpvragen van de cliënt.
Er worden observaties gemaakt van de mogelijkheden en beperkingen. Tevens worden de doelen geïnventariseerd waaraan de cliënt en/ of de context graag wil werken.

2. Onderzoek/ observatie
Om een goed beeld te krijgen van de cliënt kunnen er eventuele onderzoeken gebeuren. Zo worden de mogelijkheden en beperkingen nauwkeurig geobserveerd en ev. genormeerd a.d.h.v. testing. Van daaruit kunnen er doelstellingen opgesteld worden alvorens de therapie te starten.

3. Therapie/ advies
Het aantal therapiesessies, de duur en de soort therapie hangt af van de doelstellingen die bereikt willen worden. Dit wordt vooraf besproken.

4. Evaluatie
Voor ieder lopend cliëntendossier is er een constante evaluatie van de vraag of ambulante therapie nog steeds het enige correcte antwoord biedt op de hulpvraag van de cliënt en/ of de context. Een evaluatie vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

Aanvullingen:
• Therapeutische ondersteuning van de schoolse vaardigheden (schrijven, rekenen...) wordt als één discipline beschouwd en kan ambulant gegeven worden.

• Het afronden van een dossier kan op elk moment tijdens het kalenderjaar gebeuren.

• Als we vernemen dat de cliënt frequent afwezig is voor therapie (zonder verwittigd te hebben), kan er besloten worden de therapie te beëindigen.


Belangrijk

Om ergotherapie te mogen verlenen, is er steeds een voorschrift nodig van de (huis)arts. 
Zonder voorschrift kunnen we de therapie niet opstarten.