Wat is de kostprijs van een ergotherapeutische behandeling?

Klik onderstaande tabellen open om de ergotherapeutische tarieven weer te geven. 

De cliënt heeft enkel recht op terugbetaling bij ergotherapeutische verstrekkingen, die plaatsvinden na een neurologisch revalidatietraject in een erkend ziekenhuis (RIZIV).

Tarieven 2023
met 
terugbetaling

Observatiebalans

Created with Sketch.

Ereloon: € 186,21
Remgeld met VKR: € 18,62
Remgeld zonder VKR: € 46,55

Oefensessie

Created with Sketch.

Ereloon: € 163,44
Remgeld met VKR: € 16,34
Remgeld zonder VKR: € 40,86

Adviessessie

Created with Sketch.

Ereloon: € 57,19
Remgeld met VKR: € 5,71
Remgeld zonder VKR: € 14,29

Eindbilan

Created with Sketch.

Ereloon: € 91,07
Remgeld met VKR: € 9,10
Remgeld zonder VKR: € 22,76

Tarieven 2023
zonder terugbetaling

Wenst u meer info omtrent de tarieven, neem dan verblijvend contact op met mij!